Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carpelimus (Trogophloeus) halophilus (Kiesenwetter, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek słonawiskowy, rozmieszczony głównie wzdłuż europejskich wybrzeży morskich (prócz północnej części Fennoskandii i wschodniej części Bałtyku), znany również ze słonawisk śródlądowych, niekiedy tylko notowany z miejsc nie wykazujących wyraźnie obecności soli w glebie. W Polsce wykazany tylko z dwu stanowisk. O występowaniu omawianego gatunku w byłych Prusach wątpi A. Horion (1963).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908)