Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxytelus (Styloxys) rugifrons Hochhuth, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, dotychczas notowany z Kaukazu i nielicznych stanowisk w środkowej Europie, Danii i jednej południowej prowincji Szwecji. W Polsce znany zaledwie z kilku stanowisk. Spotykany na bagnistych łąkach, wilgotnych pobrzeżach wód stojących i płynących, w ściółce, pod otoczakami, napływkami i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Łomnicki M.A. 1913), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Szujecki A.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Schwarz E. 1872b, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Polentz 1944); Górny Śląsk: Strzelce Opolskie (Kolbe W. 1924); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Horion 1963)