Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Oxytelus (Styloxys) rugosus (Fabricius, 1775)
Opis w KFP:
[tom 6]
Palearktyczny gatunek rozprzestrzeniony w Europie od Wysp Brytyjskich i północnej Fennoskandii aż do krajów śródziemnomorskich, ale w miarę posuwania się na południe coraz rzadziej spotykany. W Polsce dość pospolity od Bałtyku aż po Sudety i Karpaty. Występuje zarówno na polach i łąkach jak i na terenach leśnych, przeważnie na glebach wilgotnych pod gnijącymi szczątkami roślinnymi, napływkami, w grzybach i wśród mchów.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie (Eichelbaum 1915, Zumpt 1931, Mackiewicz 1971b), Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Tabórz woj. Olsztyn (Bałazy i Michalski 1960), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Eichler W. 1929, Skwarra 1929, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Arnold 1936, Błażejewska 1960, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1931, Siemaszko i Siemaszko 1932, Kaczmarek W. 1963, Szujecki 1968, Burzyński J. 1973), koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki 1971); Podlasie: Terespol nad Bugiem (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Tenenbaum 1931); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1874, Gerhardt 1888c, Schwarz i Letzner 1874, Polentz 1932, Polentz 1935, Frenzel 1936, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1866), okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Karczewski 1961, Burzyński J. 1973); Góry Świętokrzyskie (Tenenbaum 1931); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912), nadl. Gościeradów (Mazur S. 1973b); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1931); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Frenzel 1936); Sudety Wschodnie (Letzner 1871); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny (Tenenbaum 1931, Siemaszko i Siemaszko 1932); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1921); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Lubelszczyzna» (Fejfer F. 1924)