Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxytelus (Anotylus) bernhaueri Ganglbauer, 1898
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do południowo-wschodniej części środkowej Europy. W Polsce dopiero niedawno odkryty. Żyje w chodnikach i gniazdach susłów oraz chomików, rzadziej kretów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Szymczakowski 1973)