Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxytelus (Anotylus) hamatus Fejfer, 1856
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek zamieszkujący południową część Fennoskandii, zachodnią i środkową Europę, na południe docierający do północnych Włoch, Jugosławii i Bułgarii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Spotykany zarówno na terenach nizinnych jak i górzystych pod ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kaczynos woj. Elbląg (Lentz 1876, Lentz 1879); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Letzner 1886d, Gerhardt 1888b, Gerhardt 1888c, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1888b, Gerhardt 1888d, Horion 1963); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Kraatz 1876, Schilsky 1909, Vorbringer 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Hinke 1919, Horion 1951)