Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxytelus (Anotylus) inustus Gravenhorst, 1806
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej części Palearktyki, w Europie głównie w jej części zachodniej i w krajach śródziemnomorskich. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, przeważnie na stanowiskach kserotermicznych. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, ekskrementami i na wyciekającym soku z drzew liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Zaborsko woj. Szczecin, Szczecin (Kleine 1940, Horion 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910), Legnica (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Połomia woj. Katowice (Polentz 1939b, Horion 1963); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Las Krzyszkowicki (Kotula 1873), Częstochowa (Lgocki 1908), Ojców (Eichler W. 1914); Roztocze: Biłgoraj (Tenenbaum 1918); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886)