Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxytelus (Anotylus) perrisii Fauvel, 1862
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek słonolubny, występujący głównie na pobrzeżach morskich północnej i zachodniej Europy, lokalnie również na wybrzeżach krajów śródziemnomorskich. W Polsce dotychczas w sposób w pełni udokumentowany jeszcze nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany z Sudetów Wschodnich (Złoty Stok) i Wrocławia (Letzner 1871, Leder 1872) na podstawie błędnie oznaczonych okazów (Letzner 1876), wobec czego ogólnikowa wzmianka o występowaniu na Śląsku (Schilsky 1888) nie ma uzasadnienia. Z uwagi na warunki środowiskowe omawianego gatunku, występowanie na stanowisku śródlądowym w Cieszynie jest wątpliwe. Wszystkie inne ogólnikowe wiadomości o występowaniu na Pobrzeżu Bałtyku (Ganglbauer 1895, Kuhnt 1912), Pomorza Zachodniego i Prus odnoszą się do terenu poza naszą granicą. Według A. Horiona (1963) nad południowym wybrzeżem Bałtyku najdalej na wschód wysuniętym stanowiskiem jest wyspa Zingst w NRD. Najczęściej znajdowany pod napływkami i martwymi zwierzętami morskimi wyrzucanymi na brzeg.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927, Kolbe W. 1928); «Pomorze Zachodnie» (Noskiewicz 1950b, Horion 1951); «Pomorze Północno-Zachodnie» (Jakobson 1908); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913)

Uwagi:
Beskid Zachodni: Stanowiska wątpliwe