Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxytelus (Anotylus) pumilus Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w południowej i środkowej Europie, z północnej Europy znany tylko z kilku południowych stanowisk Szwecji i Finlandii, nadto notowany z północnej Afryki, Kaukazu, Azji Mniejszej, Turkiestanu, Iranu i Afganistanu. W Polsce bardzo rzadko spotykany, wykazany z kilku zaledwie stanowisk. Występuje na obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich, przeważnie na terenach leśnych pod niezbyt wyschniętymi ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: okolice Wrocławia (Letzner 1863), Sokolniki woj. Wrocław (Letzner 1886, Letzner 1886d, Gerhardt 1910, Horion 1963); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Błonia (Kotula 1874), Częstochowa, Mstów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1886); «Gubernia Piotrkowska» (Jacentkovskij 1910)