Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platystethus alutaceus (Thomson, 1861)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i południowej Fennoskandii aż do krajów śródziemnomorskich, notowany nadto z Madery, Wysp Kanaryjskich i Afganistanu. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk, od kilkudziesięciu lat nie poławiany. Występuje głównie na terenach nizinnych i podgórskich na ciepłych, nasłonecznionych miejscach w dolinach rzecznych, niekiedy licznie w napływkach popowodziowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Chojnice (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa, Otwock (Szujecki 1968); Podlasie: Bielsk Podlaski (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1893f, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa Zacisze (Lgocki 1908); Beskid Zachodni: Cieszyn (Gerhardt 1910), Olza koło Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schwarz E. 1872b, Letzner 1886, Kolbe W. 1918); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886)