Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platystethus capito (Heer, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i środkową Europę, na północ docierający do południowych części Anglii i Finlandii oraz Karelskiej SRR. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, z większości krain od dawna nie notowany. Znajdowany przeważnie na piaszczysto-gliniastych pobrzeżach rzek i potoków pod napływkami, gnijącymi szczątkami roślinnymi i odchodami krowimi, niekiedy również na wilgotnych miejscach w dołach po wybranej glinie oraz na torfowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1960b, Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1963); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1891, Gerhardt 1910, Schwarz i Letzner 1874); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Jaskrów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1886, Gerhardt 1910), Wleń (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912)