Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej części Palearktyki, notowany również z północnej części Indii. W Europie od krajów śródziemnomorskich sięga do południowej Anglii i kilku południowych prowincji Szwecji i Finlandii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk. Zasiedla miejsca otwarte na obszarach nizinnych i podgórskich. Spotykany na wilgotnych, piaszczystych i szlamowatych pobrzeżach wód, pod opadłym listowiem, gnijącymi szczątkami roślin oraz wyschniętymi odchodami bydląt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Chojnice (Siebold 1847, Lentz 1857); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa, Świder koło Otwocka (Szujecki 1968), Skierniewice (Szwejda 1974); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1879, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Przegorzały (Kotula 1873); Wyżyna Małopolska: Nieznanice woj. Radom (Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1886, Gerhardt 1910, Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1963); «Prusy» (Horion 1963); «Śląsk» (Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)