Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platystethus debilis Hochhuth, 1871
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany z południa europejskiej części ZSRR i Zakaukazia. W Polsce z całą pewnością dotychczas nie znaleziony. Z uwagi na daleko odsunięte rozmieszczenie ogólne, dane o występowaniu na Pojezierzu Pomorskim i w byłych Prusach są niewiarygodne. Wymagania ekologiczne nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.