Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platystethus laevis Märkel et Kiesenwetter, 1848
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Rzadko spotykany gatunek górski, rozsiedlony w całym obszarze Alp i w Apeninach. Występuje głównie w wyższych partiach górskich, w Alpach docierając do strefy hal na wysokości około 2400 m n.p.m. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, wzmianka o występowaniu omawianego gatunku w naszym kraju zdaje się być niewiarygodna.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.