Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Euceratobledius) furcatus (Olivier, 1811)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek słonawiskowy, rozprzestrzeniony wzdłuż wybrzeży morskich w Europie i północnej Afryce, znany również z nielicznych słonawisk śródlądowych; w miarę posuwania się z południa na północ coraz rzadziej spotykany. Z Fennoskandii znany tylko z dwu prowincji leżących w południowo-zachodniej Szwecji. Według A. Horiona (1963) występowanie omawianego gatunku na pobrzeżach Morza Bałtyckiego jest wątpliwe. W Polsce nie występuje, a wzmianka sprzed przeszło stu laty o zasiedleniu Pomorza niewiarygodna. Z sąsiadujących krajów nie znany dotychczas z Czechosłowacji, a na zachód od naszej granicy najbliższe jego stanowiska są w Turyngii.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Pomorze» (Zebe G. 1852)