Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) agricultor Heer, 1841
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, znany dotychczas z zachodniej i południowej części środkowej Europy, Francji i północnych Włoch. W Polsce notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu laty zaledwie z kilku stanowisk w zachodniej części kraju. O występowaniu w okolicy Szczecina i na Śląsku Górnym wątpi A. Horion (1963). Ogólnikowa wzmianka o zasiedleniu Karpat nie dotyczy naszego terenu i oparta jest na stanowiskach leżących na wschód od naszej granicy. Wobec braku okazów dowodowych, występowanie w Polsce winno byó potwierdzone nowymi materiałami. Znajdowany wśród mchów na glebie piaszczysto-torfowej w dolinach rzecznych, pod napływkami, na skarpach dołów po wydobytym piasku lub żwirze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kraatz 1858, Kraatz 1869c, Gutfleisch 1859, Bach 1860, Seidlitz 1874, Benick 1937, Horion 1963); Górny Śląsk (Roger 1856, Kraatz 1858, Gutfleisch 1859, Bach 1860, Letzner 1871, Benick 1937); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)