Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Bledius (Hesperophilus) agricultor Heer, 1841
Opis w KFP:
[tom 6]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, znany dotychczas z zachodniej i południowej części środkowej Europy, Francji i północnych Włoch. W Polsce notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu laty zaledwie z kilku stanowisk w zachodniej części kraju. O występowaniu w okolicy Szczecina i na Śląsku Górnym wątpi A. Horion (1963). Ogólnikowa wzmianka o zasiedleniu Karpat nie dotyczy naszego terenu i oparta jest na stanowiskach leżących na wschód od naszej granicy. Wobec braku okazów dowodowych, występowanie w Polsce winno byó potwierdzone nowymi materiałami. Znajdowany wśród mchów na glebie piaszczysto-torfowej w dolinach rzecznych, pod napływkami, na skarpach dołów po wydobytym piasku lub żwirze.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kraatz 1858, Kraatz 1869c, Gutfleisch 1859, Bach 1860, Seidlitz 1874, Benick 1937, Horion 1963); Górny Śląsk (Roger 1856, Kraatz 1858, Gutfleisch 1859, Bach 1860, Letzner 1871, Benick 1937); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)