Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) atricapillus (Germar, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony szeroko w południowej części Palearktyki, na wschód sięgający przez Syberię do Chin, w Europie na północ docierający do Anglii, Danii i południowego regionu Szwecji. W Polsce notowany zaledwie z kilku stanowisk, przy tym dawne dane ze Śląska i byłych Prus według A. Horiona (1963) odnoszą się do Bledius (Hesperophilus) nanus Er., uważanego dawniej za odmianę omawianego gatunku. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu na Pomorzu opierała się na stanowisku leżącym poza naszą granicą zachodnią. Na Saskiej Kępie w obrębie Warszawy w 1888 i 1889 roku, W. Mączyński znalazł kilkanaście osobników i od tego czasu na tym terenie przez nikogo już nie spotykany, Występuje na obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Znajdowany na zboczach pagórków oraz skarpach dołów po wybranej glinie, piasku lub żwirze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa (Szujecki 1968); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz, Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Szymczakowski 1973); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Schilsky 1888); «Prusy» (Schilsky 1888); «Śląsk» (Kuhnt 1912)