Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) cribricollis Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i południowej Europie, notowany również z jednej prowincji Danii, z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany zarówno na terenach nizinnych jak i górskich. Prawdopodobnie występuje na całym obszarze, nie znany jednak jeszcze z wielu krain. Znajdowany na gliniastych, szlamowatych brzegach wód, głównie stojących, na glebach uprawnych i pobrzeżach dróg.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1882, Lentz 1886, Horion 1963); Nizina Mazowiecka: Orło koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki A.*); Podlasie: Liw koło Węgrowa (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Nowotny 1925e, Nowotny 1925d, Kolbe W. 1927, Polentz 1939b, Horion 1963); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Wyżyna Lubelska: Werbkowice koło Hrubieszowa (Plewka 1970); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Bolków (Polentz 1942); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Plewka 1970); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1886)