Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) defensus Fauvel, 1872
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, Danii, Finlandii i Karelskiej SRR przez całą środkową Europę aż do Francji, północnych Włoch, Chorwacji i Bośni. Wszędzie lokalnie i rzadko spotykany. Znajdowany pod napływkami, na piaszczystych pobrzeżach rzek i potoków, na wybrzeżach morskich oraz na skarpach dołów po wydobytej glinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1917b, Wanka 1920, Horion 1963)