Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) denticollis Fauvel, 1872
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o niedostatecznie wyjaśnionym rozmieszczeniu, gdyż mylony z innymi gatunkami. Pewne stanowiska leżą w środkowej Europie oraz we Francji i północnych Włoszech (Horion 1963, Lohse 1964). W Polsce wykazany tylko z dwu stanowisk, wymagających jednak potwierdzenia nowymi materiałami. Według A. Szujeckiego (1968, 1969) omyłkowo wykazany z Krakowa (Mazur 1922) i okolic Warszawy (Tenenbaum 1937, 1938) na podstawie błędnie oznaczonych okazów Bledius opacus subsinuatus Muls. et Rey. Znajdowany najczęściej na pobrzeżach rzek i jezior — na miejscach piaszczystych pokrytych cienką warstwą iłu i słabo porośniętych roślinnością.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Pojezierze Mazurskie Bartoszyce nad Łyną Barkowski 1931c
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Skwierzyna Arnold 1936
KFP 6 Polska Jakobson 1908