Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) erraticus Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w środkowej Europie i w południowej części północnej Europy. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych miejscowości. Występuje na terenach nizinnych i przedgórzach. Znajdowany na gliniastych i piaszczystych pobrzeżach rzek i jezior, na nasłonecznionych glebach wapiennych oraz na skarpach dołów po wydobytej glinie lub piasku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Dommer 1850, Lentz 1857); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kraatz 1869c); Pojezierze Mazurskie: Bartoszyce nad Łyną (Barkowski 1931c); Nizina Mazowiecka: Świder koło Otwocka, Jabłonna woj. Warszawa (Szujecki 1968), Zegrze (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1891, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kolbe W. 1927, Polentz 1938, Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Olsza (Kotula 1873), Kraków (Horion 1963); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Horion 1963); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)