Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) femoralis (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony głównie w zachodniej i środkowej Europie, na południe sięgający do północnych Włoch, Ukrainy i północnych Bałkanów, notowany nadto z kilku południowych prowincji w Skandynawii. W Polsce bardzo rzadko spotykany, możliwe, że szerzej rozmieszczony niż to wynika z dotychczasowych doniesień, ale wymaga to dalszych badań, tym bardziej że występowanie na Śląsku jest kwestionowane (Horion 1963). Żyje na nie pokrytych roślinnością gliniasto-piaszczystych miejscach w pobliżu wód oraz w dołach po wybranej glinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871), Poznań (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica (Letzner 1871); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk: Racibórz, Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910), Ustroń (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Polska (Kulwieć 1907); «Śląsk» (Leder 1872, Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)