Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) filipes Sharp, 1911
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony od Anglii, południowej Fennoskandii i Karelskiej SRR przez środkową, Europę aż do Francji, północnych Włoch i Rumunii. W Polsce znany głównie z terenów nizinnych, dane z Sudetów oparte na znaleziskach sprzed przeszło stu laty wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje głównie na terenach nizinnych i pagórkowatych, na piaszczystych pobrzeżach rzek i potoków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dommer 1850, Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Bartoszyce na Łyną (Barkowski 1931c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Leder 1872, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Nowotny 1925c, Kolbe W. 1931); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Zwierzyniec (Łomnicki M.A. 1874), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1857, Bach 1860); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)