Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) littoralis Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w północnej części Palearktyki, w Europie wykazujący borealno-alpejski typ rozsiedlenia. W Polsce znany z kilku stanowisk położonych w łuku karpackim. Wzmianka o znalezieniu jednego okazu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej zdaje się być niewiarygodna. Występuje na ogół lokalnie na glebach gliniasto-piaszczystych, nad brzegami górskich potoków i rzek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dębina woj. Konin (Myrdzik 1933); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowisko wątpliwe