Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) occidentalis Bondroit, 1907
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek wykazany z nielicznych stanowisk w Belgii, Holandii, Francji, RFN, NRD, Austrii i Jugosławii. Z Polski notowany na podstawie jednego okazu, prawdopodobnie błędnie zaetykietowanego (Horion 1963).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1963)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowisko wątpliwe