Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Bledius (Hesperophilus) pallipes fuscipes Rye, 1865
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Omawiany podgatunek znany głównie z północnej Europy i północnej części środkowej Europy. Z Polski notowany przed przeszło stu laty. Występowanie omawianego podgatunku w naszym kraju wymaga udokumentowanych danych. Ogólnikową wzmiankę o występowaniu na Śląsku prawdopodobnie należy odnieść do drugiego niżej omówionego podgatunku. Poławiany na piaszczysto-gliniastych pobrzeżach wód i na wilgotnych, słabo porośniętych zboczach dołów po wybranej glinie i piasku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kraatz 1869c); «Śląsk» — bez stanowiska (Horion 1935)