Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Bledius (Hesperophilus) pallipes larseni Hansen, 1940
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Podgatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany z rozproszonych stanowisk w Danii, Szwecji, Norwegii, północnych części RFN i NRD, Polski i Słowacji. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, niedawno wykazany na podstawie starego zbioru W. Mączyńskiego z końca ubiegłego wieku. Występuje na pobrzeżach rzek, w miejscach piaszczystych pokrytych cienką warstwą szlamu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Bartoszyce (Szujecki A.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa (Szujecki 1968)