Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) procerulus Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej Europie, na zachód docierający do Francji, a na południe do północnych Włoch i Rumunii, nadto notowany z pojedynczych stanowisk w Holandii i Szwecji. W Polsce notowany zaledwie z kilku miejscowości. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w byłych Prusach opierają się na danych spoza naszej granicy (Kaliningrad). Występuje na suchych, nasłonecznionych miejscach, skąpo porośniętych roślinnością, na glebach gliniastych i piaszczystych, zwykle pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Horion 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszeczka koło Milicza (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910), Wleń (Gerhardt 1889c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908); «Śląsk» (Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1908)