Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) vilis Mäklin, 1878
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony głównie w północnej części Fennoskandii, w miarę posuwania się z północy na południe coraz rzadziej spotykany, sięgający do Holandii i Meklemburgii. Wszędzie bardzo rzadko spotykany z powodu skrytego sposobu życia. Występuje głęboko pod powierzchnią ziemi na miejscach piaszczystych nad brzegami rzek. W Polsce dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony, ale istnieje możliwość odkrycia go w północnej części kraju. Omyłkowo wykazany ze Śląska Dolnego (W. Kolbe 1921) na podstawie błędnie oznaczonego Bledius (Astycops) subterraneus Er. (W. Kolbe 1924).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Pomorze» — bez miejscowości (Schilsky 1888)