Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Astycops) fossor Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony głównie w obszarach górskich południowej Europy, na północ sięgający do Austrii i Węgier. Stanowisko na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, jak i występowanie tego gatunku w Polsce wymaga dalszych badań. Wzmianki o występowaniu na naszym terenie oparte są na jednym tylko okazie jakoby znalezionym przez H. Lgockiego w Poraju nad Wartą. Żyje na piaszczystych pobrzeżach rzek i potoków.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Jacentkovskij 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913)