Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Astycops) tibialis Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowej części Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Pirenejów, północnych Włoch, Słowenii, Bośni i Albanii, notowany nadto z Kaukazu. Wszędzie rzadko i sporadycznie wykazywany z izolowanych stanowisk. Z Polski dopiero niedawno wzmiankowany ze Szczecina na podstawie dwu starych okazów muzealnych. Stanowisko to jak i występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia nowymi materiałami, tym bardziej że w połowie bieżącego wieku znaleziony na kilku stanowiskach w sąsiadującej Brandenburgii. Żyje na glebach piaszczystych nad brzegami wód stojących i płynących, również na miejscach wilgotnych w odkrywkowych kopalniach gliny lub piasku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Horion 1963); «Pomorze» (Horion 1951)