Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thinobius (Thiphonilus) brunneipennis Kraatz, 1858
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek wykazywany z południowej i środkowej Europy. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, złowiony pod koniec zeszłego wieku i od tego czasu powtórnie nie stwierdzony. Wzmiankę o występowaniu omawianego gatunku na Śląsku opatruje A. Horion (1963) znakiem zapytania z powodu braku okazów dowodowych oraz nowszych doniesień. Poławiany przeważnie pod napływkami na pobrzeżach wód płynących.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Kaczawa koło Legnicy (Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1910); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963)