Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792b
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony od Karelskiej SRR i Finlandii przez całą środkową Europę aż do wschodniej Francji, północnych Włoch, Bośni i Siedmiogrodu, wykazywany również z Syberii. W Polsce, prócz wyższych partii górskich, prawdopodobnie występuje na całym obszarze, jednak nie znany jeszcze z wielu krain. Żyje w hubach nadrzewnych i w grzybach, którymi odżywiają się zarówno larwy jak i postacie dorosłe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Horion 1963); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kleine 1940, Horion 1963); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Horion 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Strąpie woj. Gorzów Wielkopolski (Erichson 1839); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d); Górny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty i Poczesna woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Ojców (Eichler W. 1914); Roztocze: Wieprzowe Jezioro, Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Zagórze Śląskie (Letzner 1886, Gerhardt 1910), Karkonosze (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1908, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Horion 1963); «Sudety» (Horion 1963); «Beskidy» (Reitter 1870, Horion 1963)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica — locus typicus! dla Oxyporus maxillosus ab. signatus Gerh.