Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Stenus) ater Mannerheim, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Palearktyce, w Europie w części południowej pospolity, w miarę posuwania się na północ coraz rzadkiej spotykany. W Polsce, choć nie znany jeszcze ze wszystkich krain, prawdopodobnie występuje na całym obszarze. Zasiedla zarówno wilgotne jak i suchsze gleby. Znajdowany w ściółce leśnej i pod kępami wrzosu, na polach i w ogrodach pod różnymi szczątkami roślinnymi, na pobrzeżach wód pod kamieniami i opadłym listowiem, latem skaszany czerpakiem z niskich roślin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kolumna woj. Sieradz (Eichler W. 1929); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1958, Szujecki 1968, Szujecki 1971, Szujecki 1976b, Breymeyer 1966, Szwejda 1974); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1879, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek, Krzyżanowice koło Pińczowa (Szujecki A.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy — Św. Katarzyna (Szujecki A.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1873, Letzner 1876, Letzner 1886, Schilsky 1888, Reitter 1909, Ganglbauer 1895, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1964); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961); «Prusy» (Zebe G. 1852, Siebold 1847, Lentz 1857, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kolbe W. 1892, Jakobson 1908, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jacentkovskij 1910)