Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Stenus) clavicornis (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Pospolity, szeroko rozpowszechniony gatunek w całej Palearktyce, wykazany nadto ze wschodnich Indii. W Polsce, prócz wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Znajdowany zarówno na terenach leśnych jak i na otwartych obszarach, zwłaszcza na wilgotnych miejscach, pod kamieniami, opadłymi liśćmi i innymi szczątkami roślinnymi, mchem i w ściółce leśnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Zumpt 1931, Honczarenko 1970, Honczarenko 1973); Pojezierze Mazurskie: nadl. Przerwanki w Puszczy Boreckiej (Okołów 1963), nadl. Szeroki Bór w Puszczy Piskiej (Szujecki 1965d, Szujecki 1965e, Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Eichler W. 1929, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Wagner H. 1941, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Szujecki 1958, Szujecki 1968), koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki 1971); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1879, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Nieznanice woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Rogów koło Koluszek (Szujecki A.*); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Zawoja (Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: Węgierka woj. Przemyśl (Łomnicki M.A. 1886), okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski 1978); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1960, Szujecki 1961, Bałazy 1966); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Karpaty Północno-Wschodnie» (Reitter 1878b)