Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Stenus) excubitor Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany ze środkowej i południowo-wschodniej Europy oraz z Kaukazu. Wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie znajdowany. Odróżniana jest odmiana var. gallicus Fauvel, którą wielu badaczy uważa za odrębny gatunek. W Polsce znany tylko z pięciu krain. Występuje na torfowiskach i wilgotnych łąkach, nad bagienkami, pod opadłym listowiem i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.