Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Stenus) guttula Müller, 1821
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w południowej i środkowej Europie, poza tym notowany z południowej Anglii i Szwecji, północnej Afryki, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk głównie w południowej części kraju; wzmianka o występowaniu w Gdańsku, pochodząca sprzed prawie stu laty, budzi wątpliwości (Horion 1963) i wymaga potwierdzenia udokumentowanymi materiałami. Znajdowany na pobrzeżach wód płynących, na wilgotnych, gliniastych i szlamowatych miejscach, pod napływkami, rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Szujecki 1961); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Heydenreich 1903, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz (Kolbe W. 1931), Brzezinka koło Gliwic (Scholz R. 1935); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873, Szujecki 1961), Krzeszowice (Kotula 1873, Szujecki 1969); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Kotula 1873); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1891d, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Szujecki 1961); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Sudety» (Pax 1921)