Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Nestus) exiguus Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Bardzo rzadko spotykany gatunek, znany przeważnie z pojedynczych stanowisk w Anglii, Francji, kilku prowincjach RFN, Turyngii (Nrd), Austrii i Czechosłowacji. W Polsce wykazany ogólnikowo z okolic Cieszyna, dane te jednak są niepewne (Szujecki 1901, Horion 1965), oparte na znalezisku z terenu położonego tuż za naszą granicą, na zachód od Olzy (Wanka 1927) i wymagają potwierdzenia. Znajdowany na torfowiskach wśród wilgotnych mchów i kęp turzyc, pod opadniętą korą i mchem porastającym drzewa.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Horion 1935)