Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Nestus) gerhardti Benick, 1915b
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Prawdopodobnie gatunek borealno-alpejski, o bardzo słabo poznanym rozmieszczeniu, dotychczas wykazany poza Polską tylko z Fennoskandii, przy tym w Szwecji i w Finlandii stanowiska jego leżą tylko w północnych częściach kraju, niektóre z nich daleko poza kołem podbiegunowym. W Polsce znany tylko z dwu stanowisk nizinnych, przy tym wzmianka o występowania w okolicy Warszawy wymaga potwierdzenia nowym materiałem, gdyż oparta jest na jednym okazie znalezionym przed przeszło 40 laty. Warunki ekologiczne słabo poznane, w Fennoskandii w górach nie przekracza górnej granicy lasu, a na Śląsku koło Malczyc znaleziony licznie na pobrzeżu Odry, koło wysychających kałuż powstałych po wiosennym wylewie rzeki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Roubal 1935, Benick 1936b, Szujecki 1961, Horion 1963); Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Benick 1915b, Benick 1916, Benick 1921, Benick 1936b, Kolbe W. 1916b, Horion 1935, Horion 1963, Roubal 1935); Polska (Puthz 1971); «Śląsk» (Hinke 1919, Benick 1925, Scheerpeltz 1933, Horion 1951); «Górna Odra» (Lohse 1964, Puthz 1972)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Malczyce — locus typicus! dla Stenus gerhardti L. Ben.