Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Clitostethus arcuatus (Rossi, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek występujący w Europie południowej i zachodniej oraz na ciepłych stanowiskach w południowej części Europy Środkowej, wykazywany także z Madery, Azorów i Kaukazu. Występowanie tego termofilnego gatunku w Polsce wymaga potwierdzenia, gdyż w zbiorach muzealnych brak okazów dowodowych (Bielawski 1962). Istnieje jednak możliwość odkrycia go w południowej części Polski, gdyż notowano go z Moraw i Podola. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są dobrze poznane. Poławiano tego chrząszcza głównie metodą czerpakowania z głogów, drzew owocowych, zwłaszcza jabłoni oraz ze starego bluszczu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: