Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Nestus) vastus Benick, 1925b
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek górski o zasięgu ograniczonym do Karpat Wschodnich, Biharu na Węgrzech i gór w Chorwacji oraz Banacie. W Polsce dopiero niedawno odkryty. Znajdowany wśród mchów, w próchnicy i pod opadłym listowiem.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 «Bieszczady Zachodnie» Szujecki 1969, Szujecki 1970