Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Tesnus) formicetorum Mannerheim, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej północnej i środkowej Europie, znany również z nielicznych stanowisk we Francji i północnych Włoszech, notowany nadto z Syberii. W Polsce dość rzadko i sporadycznie spotykany. Występuje na bagnistych terenach i torfowiskach, wilgotnych łąkach, pobrzeżach stawów i rowów melioracyjnych. Znajdowany najczęściej wśród mchów i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie: Kawno, Choszczno (Schmidt G. 1935, Kleine 1940); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Łazienki, Świder koło Otwocka (Szujecki 1968), Bojany nad Bugiem (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1878, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Benick 1921, Benick 1930); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961, Szujecki 1966); «Prusy» (Schilsky 1909); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Kolbe W. 1927); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1909)