Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Rozsiedlony od południowych części Anglii, Fennoskandii i Karelskiej ASRR aż do krajów śródziemnomorskich, notowany ponadto z Syberii, Kaukazu, obszarów wokół Morza Kaspijskiego oraz z Afganistanu. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Występuje na suchych łąkach, pastwiskach, miedzach, trawiastych zboczach i pobrzeżach lasu. Jest poławiany na ogół rzadko, przeważnie pojedynczo na trawach, bylinach, roślinności zielnej i krzaczastej. Notowano go jako drapieżcę pospolitej, żerującej na mleczach, mszycy Dactynotus sonchi (Geoffr.). Znajdowano również tę biedronkę na opanowanych przez czerwce wierzbach — Salix L., bylicach — Artemisia L. i jęczmieniach — Hordeum L, Zimuje w ściółce, pod opadłym listowiem, wśród mchów i korzeni traw oraz pod odstającą korą drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Kruszyna-Sicko (Schmidt G. 1935); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879), Puszcza Piska —Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1907, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Bielawski 1961), Warszawa (Czechowska i Bielawski 1981); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Stebnicka 1972); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Stebnicka 1972); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1873), Zarzecze (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Zachodni: Podgórki koło Krakowa (Stebnicka 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959); «Prusy» (Kugelann 1794, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
«Prusy»: terra typica! dla Scymnus 4-pustulatus Kug.