Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Hypostenus) kiesenwetteri Rosenhauer, 1856
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Wilgociolubny gatunek torfowiskowy, występujący w północno-zachodniej Europie, RFN, NRD, Polsce, Austrii, na Węgrzech i w Jugosławii. W Polsce niedawno odkryty, znany tylko z trzech stanowisk na Pojezierzu Mazurskim, na pewno szerzej rozmieszczony. Żyje wyłącznie na torfowiskach wysokich wśród torfowców (Sphagnum Ehrhardt) i gnijących resztek roślinnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Szujecki 1963, Szujecki 1967, Szujecki 1969, Horion 1965); «Prusy» (Puthz 1971)