Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Hemistenus) bifoveolatus Gyllenhal, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek zamieszkujący północną Syberię oraz całą środkową i północną Europę, sięgający ku południowi do Francji, północnych Włoch i Siedmiogrodu, notowany również z Turkiestanu i Zakaukazia. W Polsce, prócz wysokich gór, prawdopodobnie występuje na całym obszarze, ale brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain. Zasiedla pobrzeża wód, tereny bagienne i torfowiska. Znajdowany przeważnie wśród mchów z rodzaju Sphagnum Ehrhardt i w kępach turzyc — Carex L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1965d, Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Świder koło Otwocka (Szujecki 1958), Mrozy (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Polentz 1937, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907); Sudety Wschodnie: Duszniki Zdrój (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886, Wanka 1920, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961, Szujecki 1966, Horion 1963); «Prusy Wschodnie» (Bercio 1931); «Śląsk» (Reitter 1909, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)