Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Hemistenus) pallitarsis Stephens, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Palearktyce. W Polsce dość rzadko spotykany, notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Poławiany w ściółce i wśród mchów z rodzaju Sphagnum Ehrhardt oraz przy podstawie niskich roślin porastających pobrzeża wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Chojnice (Siebold 1847, Lentz 1857); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Milicz (Letzner 1871, Letzner 1886), jezioro Kierskie (Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Szujecki 1958); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Rybaki (Kotula 1873); Roztocze (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Strumień (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1879); «Śląsk» (Gerhardt 1909f, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Benick 1921); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)