Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Parastenus) cyaneus Baudi, 1848
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony w południowo-wschodniej Europie, Azji Mniejszej i Syrii, na północ docierający do południowych części Austrii, Węgier i Słowacji. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu na Śląsku polega z pewnością na pomyłce (Szujecki 1960, 1961).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 «Śląsk» Jakobson 1909, Tenenbaum 1923