Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Parastenus) obscuripes Ganglbauer, 1896
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazany dotychczas tylko z Karpat Wschodnich, gdzie występuje w strefie subalpejskiej. W Polsce niedawno odkryty. Występuje głównie na połoninach, rzadziej w przylegających drzewostanach bukowych i jaworowych oraz wzdłuż potoków, niekiedy schodzi niżej do wysokości około 700 m n.p.m. (Szujecki 1970).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.