Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Stenus (Parastenus) parcior limonensis Fagel, 1958
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Omawiany podgatunek wykazywany z południowej części środkowej Europy, Włoch, wschodniej Europy, Kaukazu i Turkmenii. Rozmieszczenie niedokładnie zbadane, gdyż pokrywa się z dotychczas wykazywanym areałem podgatunku nominatywnego. W Polsce niedawno notowany, na pewno szerzej rozsiedlony. Warunki ekologiczne niedostatecznie poznane, uważany za mieszkańca terenów górzystych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Puthz 1971); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Puthz 1971); Bieszczady (Szujecki A.*); «Śląsk» (Puthz 1971); «Beskidy» (Puthz 1971)