Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euaesthetus ruficapillus (Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony od skrajnych prowincji północnych Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Francji i północnych Włoch, poza tym znany z Syberii i Kaukazu. W Polsce notowany na ogół z pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach, jedynie na Śląsku znany z większej liczby miejscowości. Zasiedla tereny bagniste, obrzeża jezior, stawów i kałuż, łowiony przeważnie pod gnijącymi szczątkami roślinnymi, w kępach turzyc — Carex L. i na roślinach częściowo zanurzonych w wodzie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Zebe G. 1852); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Schubert 1934, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zacisze i Raków koło Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963, Szujecki 1965b, Szujecki 1966); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)